alpn.pl

Amatorska Liga Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin AHLPN

 

REGULAMIN
AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR SEZON 2021/2022
ORGANIZOWANEJ PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

 

I. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

II. NAZWA:
Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej OSiR sezon 2020/2021 (w skrócie: AHLPN)

III. CEL:
Popularyzacja piłki nożnej jako aktywnego wypoczynku po pracy i nauce. Kontynuacja rozgrywek AHLPN.

IV. MIEJSCE ROZGRYWEK:
Hala „Relax" w Piotrkowie Trybunalskim , ul. Stefana Batorego 8

V. KONTAKT:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VI. UCZESTNICTWO:

 • Startować mogą zespoły, reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy koleżeńskie.
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 900zł. (od każdej drużyny) do dnia 01.12.2021 roku w kasie OSiR lub przelewem na konto OSiR – GETIN NOBLE BANK S.A. Nr rachunku – 57 1560 0013 2324 5447 3000 0002. (Proszę wpisać nazwę drużyny)
 • Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach AHLPN muszą mieć ukończone 18 lat - decyduje data urodzenia. W przypadku nieletnich, zgoda rodziców,opiekunów prawnych.
 • W AHLPN mogą brać udział zawodnicy nie biorący udziału w rozgrywkach wszystkich lig i klas pod egidą OZPN i PZPN.
 • Zawodnicy którzy w danym roku ukończyli lub ukończą 30 lat mogą być zrzeszeni w klubach.
 • Zgłoszenie drużyny następuje przez dostarczenie imiennej listy zgłoszeniowej przez kapitana zespołu.
 • Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby wpisane do protokołu.
 • Każda drużyna może posiadać własne ubezpieczenie NW na czas rozgrywania meczu.

 

VII. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Czas gry 25 minut.
 2. Drużyna składa się z 6-zawodników grających (5+bramkarz) i nie ograniczonej liczby rezerwowych.
 3. Minimalna liczba zawodników w drużynie „4" (3+ bramkarz), jeśli jest mniej, mecz nie jest rozgrywany, a wynik ustala się jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 4. Mecze rozgrywane są na bramki 3-metrowe.
 5. Obowiązuje miękkie obuwie sportowe.
 6. Zmiany systemem (hokejowym), w wyznaczonym miejscu.
 7. Wyrzut z autu wykonywany przez wprowadzenie stojącej piłki do gry nogą zza linii końcowej boiska.
 8. Wprowadzenie piłki do gry od bramki ręką i nogą bez ustawienia piłki na parkiecie.
 9. W przypadku rzutu wolnego mur ustawiamy w odległości 4 m od piłki.
 10. Rzut karny wykonywany z 7 metrów.
 11. W trakcie meczu występuje zakaz gry wślizgiem (w kontakcie z przeciwnikiem).

 

VIII. KARY:

 • Czwarta żółta kartka zsumowana w meczach-wykluczenie na jeden mecz.
 • Druga żółta kartka w meczu - czerwoną kartką i wykluczeniem z gry (zespół od tego momentu kończy mecz w składzie niekompletnym), żółte kartki są sumowane.
 • Czerwona kartka - bezpośrednia - wykluczenie na dwa mecze (za szczególne zagrania karę ustala organizator po konsultacji z sędziami).
 • Czerwona kartka za faul taktyczny, wykluczenie na jeden mecz.
 • Czerwona kartka za niesportowe zachowanie (od 4 meczów) bez możliwości skrócenia kary.
 • Każda żółta kartka karana jest dodatkowo karą dwóch minut wykluczenia z gry (decyzję podejmuje sędzia prowadzący zawody) - zawodnik ukarany musi ją odbyć do końca.
 • Jeżeli zawodnik rezerwowy dostanie żółtą kartę plac gry na 2minuty musi opuścić zawodnik z pola gry.
 • Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik niewpisany do listy zgłoszeniowej lub protokołu meczu, to traktuje się to wykroczenie jako grę zawodnika nieuprawnionego i przyznaję się walkower dla drużyny przeciwnej.
 • Inne zdarzenia jak niesportowe zachowanie, burdy bądź przekroczenia zasad Fair-Play będą karane indywidualnie przez organizatora i pięciu przedstawicieli drużyn uczestniczących w lidze (Komisja Regulaminowa Ligi), do wykluczenia z rozgrywek włącznie (musi być opis w protokole meczowym).

 

KARY INDYWIDUALNE

 • Żółte i czerwone kartki mogą być pokazywane tylko zawodnikom i zawodnikom rezerwowym.
 • Przewinienia karane napomnieniem.
  • Zawodnik musi być napomniany i należy mu pokazać żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:
  • jest winny niesportowego zachowania,
  • słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,
  • uporczywie narusza przepisy gry,
  • opóźnia wznowienie gry,
  • nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym, rzutem z autu, rzutem od bramki,
  • wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego lub narusza procedurę zmian.
 • Przewinienia karane wykluczeniem z gry
  • Zawodnik musi być wykluczony z gry i należy mu pokazać czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:
  • popełnia poważny, rażący faul,
  • zachowuje się gwałtownie, agresywnie,
  • pluje na przeciwnika lub inną osobę,
  • zachowuje się wybitnie nie sportowo,
  • używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
  • pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką ( nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
  • pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,
  • otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu.
 • KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE SIE SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ ZAWODNIKÓW I UCZESTNIKÓW ZAWODÓW PODCZAS TRWANIA LIGI POD GROŹBĄ WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH AHLPN.
 • Zmiany terminów rozgrywania meczy możliwe po uzgodnieniu pomiędzy zainteresowanymi.

 

IX. PUNKTACJA I ZASADY DECYDUJĄCE O KOLEJNOŚCI W TABELI:

 1. Punktacja
  • zwycięstwo - 3 punkty
  • remis - 1 punkt
  • porażka - 0 punktów
  • walkower - 3 punkty i 3:0 w bramkach dla drużyny, której się jego przyznaje w przypadku nie stawienia się zespołu.
 2. Przy równej ilości zdobytych punktów
  • wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami
  • różnica w ilości zdobytych bramek
  • ilość strzelonych bramek
 3. Z I ligi spadają dwie ostatnie drużyny, natomiast z II ligi awansują dwie pierwsze.

 

X. NAGRODY:

 1. Za zajęcie miejsc I-III w I lidze AHLPN przewidziano pamiątkowe puchary, i nagrody indywidualne.
 2. Nagradzanych jest do 15 zawodników drużyn z miejsc I-III w I lidze.
 3. Puchar Fair-Play dla drużyn grających „najczyściej" we wszystkich ligach.
 4. Za zajęcie miejsc I-III w II lidze AHLPN przewidziano pamiątkowe puchary.
 5. Puchary i nagrody indywidualne dla najlepszych strzelców w ligach I i II.
 6. Puchary dla najlepszych bramkarzy w ligach I i II.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Obowiązuje jednolity strój piłkarski, zawodnicy występują z numerami wg protokołu.
 • Listę zawodników dostarcza kierownik drużyny przed pierwszym meczem.
 • W lidze zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu.
 • Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu, oraz narkotyków.
 • Drużyna, która w trakcie trwania ligi nie przystąpi do 2 meczów lub wycofa się z rozgrywek, zostaje zdyskwalifikowana a wyniki rozegranych przez nią spotkań zostają zweryfikowane jako nie odbyte, chyba że wycofanie lub dyskwalifikacja nastąpiła w rundzie rewanżowej po rozegraniu przynajmniej jednego meczu tej rundy, w takim przypadku utrzymuje się jego dorobek punktowy i bramkowy,pozostałe drużyny otrzymują punkty walkowerem.
 • W dniu meczu istnieje możliwość dopisania zawodnika do listy zgłoszeniowej.
 • Okienko transferowe jest w przerwie między rundami.
 • Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie odpowiada.
 • Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół - koszty ich usunięcia - pokrywa dana drużyna.
 • Organizator ma prawo zmiany terminów ze względu na organizację innych imprez.
 • Przekładanie meczów jest możliwe 1 raz na rundę po wcześniejszym uzgodnieniu z przeciwnikiem.
 • Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba że zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.
 • Kapitan zespołu przed meczem potwierdza podpisem należyty stan boiska niezagrażający bezpieczeństwu grających.
 • Każdy zawodnik bierze udział w AHLPN na własną odpowiedzialność i na liście zgłoszeniowej oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w lidze oraz że zapoznał się z regulaminem w/w ligi.
 • Każdy zawodnik biorący udział w AHLPN wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją ligi przez organizatora, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 • Każdy zawodnik biorący udział w AHLPN wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z przebiegu AHLPN zamieszczonych na stronie internetowej, w mediach i materiałach promocyjnych organizatora.
 • Wszyscy uczestnicy Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej OSiR wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z nimi, które mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.
 • Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga organizator Ligi OSiR, po konsultacji z sędziami a decyzja jest ostateczna.